THIS IS

OM SCANDI HEALTH LIFE

 Scandi Health Life

Scandi Health Life er et av de ledende helsefirmaene i Norden. Vi tilbyr helt naturlige helseprodukter kjent for sine kraftige og positive effekter på kropp og sjel, helseprodukter som støtter kroppen i å finne sin naturlige balanse. Vi forstår og setter pris på det faktum at ikke alle helsetilskuddsprodukter er skapt likt. Derfor har vi arbeidet kontinuerlig med produktutvikling for å dekke de forskjellige helsebehovene fra fødselen til eldre, både for menn og kvinner.

For å nå våre kunder har Scandi Health Life inngått et samarbeid med de fleste av de kjente fysiske helsebutikkene og nettbutikkene i Norden. I tillegg har vi opprettet velværesenteret med det formål å formidle den nordiske helsefilosofien og bidra til å dyrke sunn livsstil for våre kunder. Vi anser det som vårt ansvar å ta vare på folkehelsen.